Vår väg till solpaneler

Vår grundare och VD Anna Ahlström har en lång erfarenhet av att arbeta med teknik och ekonomi för att uppnå positiv förändring. Med sin Civilingenjörsexamen inom Industriell Ekonomi från Linköpings universitet i ryggen har hon arbetat med Svensk kärnbränsle- och avfallshantering (SKB AB), projektledning och ekonomisk styrning av radarsystem och motmedel i olika länder (SAAB AB).  När hon senare arbetade med global expansion (H&M Group) fick hon kunskap om  byggnation och drift av butiker och fastigheter världen över. Intresset växte då för hur de drivs idag och hur det kan göras bättre. Idéerna tog hon med sig och startade Tekla Solar.

 

Vi vill vara en del av lösningen

För att uppnå FN's 17 Globala hållbarhetsmål behöver vi bland annat säkerställa tillgången på hållbar energi åt alla. Efterfrågan på energi globalt väntas öka med 37 procent till år 2040 enligt UN Development Programme. Detta ställer högre krav på oss som energikonsumenter samtidigt som en hållbar energiproduktion blir en allt viktigare konkurrensfördel. Vi på Tekla Solar vill vi vara en del av lösningen tillsammans med er och ta täten mot en mer hållbar och rättvis värld genom att utveckla sättet vi driftar våra fastigheter på.

 

Alla skall känna sig trygga och inkluderade

För att världens alla teknikföretag skall lyckas hitta tillräcklig kompetens i framtiden krävs att fler kvinnor utvecklas inom teknik. Därför vill vi driva en positiv utveckling genom att arbeta mot en jämn fördelning av kvinnliga och manliga anställda och partners i en annars ojämnställd bransch. Vi hoppas vara en förebild inom solcellsbranschen genom att alltid prioritera Resultat, Relation och Respekt.  Vi är övertygade om att vår, er och klimatets framgång kommer från att leverera bästa resultat och samtidigt upprätthålla en värdefull relation i en verksamhet där alla kan känna sig trygga och inkluderade. 

 

Vi hoppas vara er partner idag och långt in i framtiden!

 

Om oss