Be om en gratis offert för solceller, laddstolpar eller batterier idag!

Solpaneler, laddboxar och batterier till företag

 

Med vår erfarenhet i ryggen och våra värderingar att stå på hoppas vi vara er sjävklara partner för solpaneler, laddning och lagring idag och långt in i framtiden. 

VEM är med och leverar din anläggning av solpaneler?

 

Tekla Solar levererar en helhetslösning och är er enda kontaktyta under hela processen. För att säkerställa bästa resultat samarbetar vi med ett fåtal noga utvalda partners med gedigen kunskap och erfarenhet och som själva är pionjärer inom solcellsbranschen. Tack vare det kan vi arbeta med produkter som blivit metodiskt kvalitetssäkrade långt utöver standard inom branschen och med verktyg som bygger på samma kvalitetssäkring i hela kedjan. Hantering av produkterna sker givetvis i enlighet med naturvårdsverkets riktlinjer och krav.

 

Våra installatörer är specifikt utbildade för installation av solceller och har utfört en genomgripande teoretisk- såväl som praktisk utbildning. Alla våra installatörer är självklart certifierade för den typen av arbete och finns registrerade hos elsäkerhetsverket vilket bl a innebär att de har egenkontrollprogram.

HUR tillhandahåller vi solceller?

 

Första steget är att vi bokar in ett möte med er där vi tittar på era förutsättningar givet era önskemål och hur er fastighet ser ut. Vi går igenom finansiella analyser för att skapa oss en uppfattning om hur mycket ni potentiellt kan spara på att investera i solpaneler och hur avbetalsningstiden ser ur. Normalt sett brukar ett företag kunna betala av sin investering på 8-10 år beroende på solcellernas prestanda, antal solpaneler och energiförbrukning inom fastigheten.

 

Nästa steg är att vi tar vi fram en offert som vi går igenom med er och som ni sedan får godkänna. Därefter detaljplanerar vi projektet och drar igång själva exekveringen på riktigt. Vi ansvarar för allt genom hela processen från planering, leverans, installation till en drifttestad anläggning så att ni kan fokusera på ert företags kärnverksamhet.

 

Genom våra värderingar RESULTAT, RELATION och RESPEKT vill vi vara er självklara partner idag och långt in i framtiden. 

 

VARFÖR solceller?

 

Genom att installera solceller på ert tak sänker ni era löpande elkostnader och höjer värdet på er fastighet samtidigt som ni tar täten för att uppnå FN’s 17 globala hållbarhetsmål vilket även ökar attraktionskraften gentemot era kunder och anställda.

 

Givet er anläggnings utforming och storlek är det möjligt att skapa intäkter från solel genom försäljning av överskottsel.  Det är emellertid värt att notera att ert företag får bäst finansiella effekt genom att använda egenproducerad el istället för att sälja den. Det beror på att el är generellt sätt dyrare vid inköp än vid försäljning. Ni betalar alltså ett högre belopp för att köpa en viss mängd el än beloppet ni får betalt för att sälja motsvarande mängd el från egen anläggning. En del av förklaringen till det ligger i att ni betalar elöverföringsavgifter, moms och energiskatt ovanpå avgiften för själva elen.

 

Men det är inte bara försäljning av el som bidrar med positiv finansiell effekt, enligt studier av svenska bostadsmarknaden går det att visa att solceller på hustak fakstiskt ökar husets värde. Installationen gör nya köpare mer intresserade bland annat pågrund av att omkostnader för huset minskar. Förklaringen till detta ligger i att driftnettot är lägre för hus med solpaneler på taket än för hus som inte har det. Av samma anledning blir ni som företag mer attraktivt för era kunder och anställda givet det minskade avtryck fastigheten då har på klimatet

 

För att uppnå FN's 17 Globala hållbarhetsmål behöver vi bland annat säkerställa tillgången på hållbar energi åt alla, samt åstadkomma hållbara industrier, innovationer och infrastruktur i världen. Världen, det är ju vi!

 

Efterfrågan på energi globalt väntas öka med 37 procent till år 2040 enligt UN Development Programme. Detta ställer högre krav på oss som energikonsumenter samtidigt som en hållbar energiproduktion blir en allt viktigare konkurrensfördel gentemot företags konkurrenter.

 

Vill du veta mer om solpaneler till företag?

 

Vår 5-stegsprocess

Följ våra 5 steg till solpaneler: 

 

VAD ingår i våra lösningar?

 

Tekla Solar levererar nyckelfärdiga solcellsanläggningar av hög kvalitet till bostadsrättsföreningar och fastighetsägare. Det innebär att vi först ser över informationen för er fastighet och tar hänsyn till de geografiska aspekter som kan påverka utformningen av en solcellsanläggning. Vi tittar även på hur omgivningen ser ut. Det är t ex viktigt att tänka på väderförhållanden och eventuell skuggning för att få fram en så bra elproduktion som möjligt. Då blir er investering mest lönsam!

 

När vi har all nödvändig information utför vi projektering och dimensionering av er kommande anläggning. Det går ut på att vi gör själva kalkylerna, gör en 3D-design av anläggningen och tar fram produktlistan för ett fullständigt och välanpassat system för solel. Vi ordnar med leverans och installation, varpå ett drifttest görs för att sedan avsluta projektet med en färdiganmälan. Ni behöver alltså inte samordna med olika leverantörer längs kedjan utan vi hand om allt!

 

En vanlig garantitid för solceller är 20-25 år, dock behöver exempelvis en växelriktare bytas ut oftare än så. Vi rekommenderar att solpanelerna tittas till lite då och då och att nödvändig service utförs på solcellssystemet. Det är oftast väldigt lite underhåll som krävs och panelerna är nästan självgående. Vid behov kan vi på Tekla Solar självklart även erbjuda tjänstepaket för drift, service och underhåll.

 

När vi levererar och installerar solpaneler görs allt i enlighet med naturvårdsverkets regler och riktlinjer så att vi tillsammans kan vara en god vän med naturen. För oss är det även viktigt att personerna som utför själva installationen har korrekt utbildning, är väl medveten om säkerhetsrutiner och följer elsäkerhetsverkets krav. Så att alla kan känna sig trygga på jobbet!

 

Namn  
E-post  
Meddelande