Solpaneler, laddstolpe, batteri till privatpersoner

 

Med vår erfarenhet i ryggen och våra värderingar att stå på hoppas vi vara er sjävklara installatör av solpaneler, laddning och lagring idag och långt in i framtiden. 

VEM är med och leverar er anläggning av solpaneler?

 

Tekla Solar levererar en helhetslösning och är enda kontakten ni behöver ha under hela processen. För att säkerställa bästa resultat samarbetar vi med ett fåtal noga utvalda partners med gedigen kunskap och erfarenhet och som själva är pionjärer inom solcellsbranschen. Tack vare det kan vi arbeta med produkter som blivit metodiskt kvalitetssäkrade långt utöver standard inom branschen och med verktyg som bygger på samma kvalitetssäkring i hela kedjan. Hantering av produkterna följer givetvis naturvårdsverkets riktlinjer och krav.

 

Våra installatörer är specifikt utbildade för installation av solceller och har utfört en genomgripande teoretisk- såväl som praktisk utbildning. Alla våra installatörer är självklart certifierade för den typen av arbete och finns registrerade hos elsäkerhetsverket vilket bl a innebär att de har egenkontrollprogram.

HUR tillhandahåller vi solceller till privatpersoner?

 

Första steget är att ni kontaktar oss för att bestämma en tid för samtal. Vi talas vid så att vi kan titta på era specifika förutsättningar givet era önskemål och hur er fastighet ser ut. Vi går igenom ekonomin tillsammans och tittar på kostnader och beräknad besparing för er. På så sätt kan vi förstå hur mycket ni potentiellt kan spara på att investera i solpaneler och hur avbetalsningstiden ser ut. Normalt sett brukar ett hushåll kunna betala av sin investering på ca 10 år beroende på solcellernas prestanda, antal solpaneler och energiförbrukning inom fastigheten.

 

Nästa steg är att vi tar vi fram en offert som vi går igenom med er och som ni sedan får godkänna. Därefter detaljplanerar vi projektet och drar igång på riktigt. Vi ansvarar för allt genom hela processen från planering, leverans, installation till en drifttestad anläggning så att ni kan fokusera på er vardag.

 

Genom våra värderingar RESULTAT, RELATION och RESPEKT vill vi vara er självklara partner idag och långt in i framtiden. 

 

VARFÖR solceller?

 

Genom att installera solceller på ert tak sänker ni era löpande elkostnader och höjer värdet på er fastighet samtidigt som ni tar täten för att uppnå FN’s 17 globala hållbarhetsmål. 

 

Givet ert hus utforming och storlek är det möjligt att få in pengar från solel genom försäljning av er överskottsel.  Det är dock viktigt att tänka på att ert hushåll får bästa ekonomiska effekt genom att använda egenproducerad el istället för att sälja den. Det beror på att el är generellt sätt dyrare vid inköp än vid försäljning. Ni betalar alltså ett högre belopp för att köpa en viss mängd el än beloppet ni får betalt för att sälja motsvarande mängd el från egen solcellsanläggning. En del av förklaringen till det ligger i att ni betalar elöverföringsavgifter, moms och energiskatt ovanpå avgiften för själva elen.

 

Men det är inte bara försäljning av el som bidrar positivt till hushållets ekonomi. Enligt studier av svenska bostadsmarknaden ser vi att solceller på hustak höjer  husets värde. Installationen gör nämligen nya köpare mer intresserade bland annat pågrund av att omkostnader för husets el minskar. Förklaringen till detta ligger i att ägare till solcellshus helt enkelt behöver köpa en mindre mängd el än ägare till hus som inte har solpaneler behöver göra. Av samma anledning blir ni samtidigt en bättre naturvän eftersom ni får ett minskat avtryck på klimatet.

 

För att uppnå FN's 17 Globala hållbarhetsmål behöver vi bland annat säkerställa tillgången på hållbar energi åt alla, samt åstadkomma hållbara hushåll, innovationer och infrastruktur i världen. Världen, det är ju vi!

 

Efterfrågan på energi globalt väntas öka med 37 procent till år 2040 enligt UN Development Programme. Detta ställer högre krav på oss som energikonsumenter samtidigt som en hållbar energiproduktion blir en allt viktigare del i vår vardag. 

 

Vill du veta mer om solceller till privatpersoner?

 

Vår 5-stegsprocess

Följ våra 5 steg till solpaneler: 

 

VAD ingår i våra lösningar?

 

Tekla Solar levererar nyckelfärdiga solcellsanläggningar av hög kvalitet till privatpersoner och fastighetsägare. Det innebär att vi först ser över informationen för er villa eller fastighet och tar hänsyn till de geografiska aspekter som kan påverka utformningen av en solcellsanläggning. Vi tittar även på hur omgivningen ser ut. Det är t ex viktigt att tänka på väderförhållanden och eventuell skuggning för att få fram en så bra elproduktion som möjligt. Då blir er investering mest lönsam!

 

När vi har all nödvändig information utför vi projektering och dimensionering av er kommande anläggning. Det går ut på att vi gör själva kalkylerna, gör en 3D-design av anläggningen och tar fram produktlistan för ett fullständigt och välanpassat system för solel. Vi ordnar med leverans och installation, varpå ett drifttest görs för att sedan avsluta projektet med en färdiganmälan. Ni behöver alltså inte samordna med olika leverantörer längs kedjan utan vi hand om allt!

 

En vanlig garantitid för solceller är 20-25 år, dock behöver exempelvis en växelriktare bytas ut oftare än så. Vi rekommenderar att solpanelerna tittas till lite då och då och att nödvändig service utförs på solcellssystemet. Det är oftast väldigt lite underhåll som krävs och panelerna är nästan självgående. Vid behov kan vi på Tekla Solar självklart även erbjuda tjänstepaket för drift, service och underhåll.

 

När vi levererar och installerar solpaneler görs allt i enlighet med naturvårdsverkets regler och riktlinjer så att vi tillsammans kan vara en god vän med naturen. För oss är det även viktigt att personerna som utför själva installationen har korrekt utbildning, är väl medveten om säkerhetsrutiner och följer elsäkerhetsverkets krav. Så att alla kan känna sig trygga på jobbet!

 

Be om en gratis offert för solceller, laddstolpar eller batterier idag!

Namn  
E-post  
Meddelande